Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme van het vak fysiotherapie, hiervoor is een driejarige Masteropleiding gevolgd na de reguliere vierjarige HBO-opleiding tot fysiotherapeut.

Kinderen leren spelenderwijs!
Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek normaal gesproken spelenderwijs. De meeste kinderen (en of ouders) staan hier niet bij stil en bij hen volgt de ene vaardigheid na de andere. Soms kan het zijn dat deze ontwikkeling langer duurt of afwijkt van wat men gewend is. Het kan dan zijn dat deze kinderen meer oefening nodig hebben of op een andere wijze geprikkeld moeten worden om hun ontwikkeling te stimuleren. Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Ten eerste is het handig om te weten dat u zonder een verwijzing terecht kunt bij een kinderfysiotherapeut!
In het volgende overzicht staat aangegeven voor welke problemen u naar de kinderfysiotherapeut kunt.

Mocht u zich als ouder zorgen maken over de zintuigelijke en of motorische ontwikkeling van uw kind dan kunt u natuurlijk altijd zelf contact opnemen. U kent uw kind natuurlijk het allerbest en u zult zelf een goed gevoel ontwikkeld hebben wanneer u het idee krijgt dat uw kind door welke reden dan ook zich anders ontwikkelt.

U kunt door meerdere specialisten verwezen worden.
U kunt bijvoorbeeld door een (huis)arts of het consultatiebureau worden doorverwezen op verdenking van een (mogelijk) afwijkende ontwikkeling.
Het kan zijn dat een leerkracht problemen signaleert  binnen de schoolse omgeving tijdens bijvoorbeeld de gymles, schrijftaken of het buitenspelen.

Ook komen er regelmatig kinderen die problemen ervaren tijdens het sporten of in de groei zijn.